شهر پایدار - علمی-پژوهشی

شهر پایدار


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۷
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات