پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی -

پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: سالنامه
مدیر مسئول: سید محمدرضا موسوی
صاحب امتیاز: سید محمدرضا موسوی
سردبیر: دکتر علی دارابی
مدیر داخلی: دکتر سعید چهرآزاد
مدیر اجرایی: دکتر مسعود مطلبی
هیئت تحریریه: سید مصطفی ابطحی، سید علیرضا ازغندی، رسول افضلی، بهرام بیات، عزیز جوانپور هروی، علی دارابی، محمدرضا دهشیری، تورج رحمانی، علیرضا رضایی، احسان شاکری، حمید صالحی، مسعود مطلبی
آدرس: تهران، میدان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، کوچه جعفرزادگان، پلاک 8
وب سایت: http://pree.saminatech.ir/
پست الکترونیکی: journalpree@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات