مطالعات ادبی متون اسلامی -

مطالعات ادبی متون اسلامی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر سید علیرضا واسعی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
سردبیر: دکتر سید حسین سیدی
هیئت تحریریه: علی باقر طاهری نیا، ابوالحسن امین مقدسی، رقیه رستم پور، حجت رسولی، غلامرضا پیروز، جهانگیر مسعودی
آدرس: مشهد مقدس، چهارراه خسروی، خیابان شهید رجایی، پژوهشکده اسلام تمدنی
تلفن: ۰۵۱۳۲۲۱۸۱۰۳
وب سایت: http://jrla.isca.ac.ir/
پست الکترونیکی: jrla@isca.ac.ir
کد پستی: ۹۱۳۴۶۸۳۱۸۷

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۷