دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث -

دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: محمدمهدی احسانی فر
صاحب امتیاز: محمدمهدی احسانی فر
سردبیر: محمدجواد حسنی
مدیر اجرایی: محمدجواد حسنی
هیئت تحریریه: علی انجم شعاع،ابراهیم عبدی،رضا عطایی، عباس محمودی
آدرس: قم،خیابان قدس، کوچه 3 پلاک 18
تلفن: ۰۹۲۱۴۳۱۲۶۵۱
وب سایت: http://majaleh-a.ir/
پست الکترونیکی: majaleh.d.a@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲