روزنامه نگاری الکترونیک -

روزنامه نگاری الکترونیک

داراي مجوز شماره 75946 هیئت نظارت بر مطبوعات صادره در تاریخ 1394/07/13


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: محمدحسن اسدی طاری
صاحب امتیاز: محمدحسن اسدی طاری
سردبیر: اشرف کریمی راهجردی
مدیر داخلی: سینا تفنگچی
تلفن: ۰۹۲۱۳۱۷۸۴۹۰
وب سایت: http://www.rooznamenegarielectronic.ir
پست الکترونیکی: ejournalism.ir@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات