پژوهشنامه سبک زندگی - علمی-پژوهشی (حوزوی)

پژوهشنامه سبک زندگی

نشریه پژوهشنامه سبک زندگی تا شماره 2 با اعتبار علمی - ترویجی (حوزوی) و از آن پس با اعتبار علمی _ پژوهشی (حوزوی)منتشر شده است.


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: محمدتقی فعالی
p-issn: ۲۴۷۶-۳۱۰۱
صاحب امتیاز: محمدتقی فعالی
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
سردبیر: احمد بهشتی
هیئت تحریریه: محمدرضا زیبایی نژاد، سید حسین شرف الدین، احمدحسین شریفی، محمد محمدرضایی، سید محمود طیب حسینی
آدرس: قم، خیابان صفاشهر، کوچه چهارم، پلاک ۵۰
تلفن: ۰۲۵۳۲۶۰۳۰۹۱
وب سایت: http://journal.manaviyat.ir/
فکس: ۰۲۵۳۲۶۰۳۰۹۴
کد پستی: ۳۷۱۶۹۸۴۶۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط