مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۸۲۱-۰۵۱۴
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۵ خرداد ۱۳۸۰
مدیر مسئول: رضا سکوتی نسیمی
ناشر: دانشگاه تبریز
p-issn: ۲۸۲۱-۰۸۹۱
صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: ابراهیم شعاریان ستاری
مدیر اجرایی: عباس یگانه
هیئت تحریریه: حمید ابهری، محمد علی اردبیلی، حیدر باقری اصل، محمدرضا پاسبان، منصور جباری، سعید حبیبا، محمد جعفر حبیب زاده، ابوالفتح خالقی، مهراب داراب پور، احمد دیلمی، محمد راسخ، اسمعیل رحیمی نژاد، رضا سکوتی نسیمی، ابراهیم شعاریان ستاری، مرتضی شهبازی نیا، بیژن عباسی، سید محمدتقی علوی، حسین فخر، حسن محسنی، محمد رضا مجتهدی، پژمان محمدی، سام محمدی
آدرس: تبریز-بلوار 29بهمن-دانشگاه تبریز-دانشکده حقوق و علوم اجتماعی-دفتر نشریه مطالعات حقوقی معاصر(فقه و حقوق اسلامی سابق)
تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۲۲۶۲
وب سایت: https://law.tabrizu.ac.ir/
پست الکترونیکی: tabrizulaw@gmail.com
فکس: ۰۴۱۳۳۳۵۶۰۱۳
کد پستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰