پژوهشنامه مددکاری اجتماعی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۴۷۶-۶۳۹۹
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۴
مدیر مسئول: حمیده عادلیان راسی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
p-issn: ۲۴۷۶-۶۳۸۰
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمد زاهدی اصل
مدیر داخلی: الهام محمدی
هیئت تحریریه: حبیب آقابخشی، احمد برجعلی، محمود جمعه پور، محمدسعیدذکایی، محمد زاهدی اصل، حسن سرایی، فرامرز سهرابی، سید محمدسیدمیرزایی، سهیلا صادقی فسائی، مریم قاضی نژاد، محمدکمالی***اعضای هیات تحریریه بین المللی: علیرضا مولا، ادوارد کروک
آدرس: تهران، خیابان شریعتی -سه راه ضرابخانه- خیابان شهید گل نبی-دانشکده علوم اجتماعی-دانشگاه علامه طباطبایی
تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۰۹
وب سایت: https://rjsw.atu.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳