روان شناسی سلامت - علمی-پژوهشی

روان شناسی سلامت


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول: مهناز علی اکبری دهکردی

سردبیر: احمد علیپور

مدیر اجرایی: زیبا ایرانی

هیئت تحریریه: حسین زارع، مهناز مهرابی زاده هنرمند، سیمین حسینیان، علی رضا آقایوسفی، عباس ابوالقاسمی، رضاباقریان، حمید پورشریفی، رسول روشن چسلی، اصغر دادخواه، فریبرز درتاج، علی فتحی آشتیانی

وب سایت: http://hpj.journals.pnu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه پیام نور
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳