پژوهش های ادبیات تطبیقی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های ادبیات تطبیقی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۳۸۳-۱۲۳۵
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۲
مدیر مسئول: محبوبه علیاری شوره دلی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
p-issn: ۲۳۴۵-۲۳۶۶
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: روح اله رحمتیان
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: زهرا حاجی زاده
هیئت تحریریه: خلیل پروینی، ابراهیم خدایار، ایلمیرا دادور، جان‌الله کریمی مطهر، رویا لطافتی، امیرعلی نجومیان، نجمه دری، ناصر نیکوبخت، تورج زینی وند، شکراله اسداللهی، محمد حسین جواری، علی عباسی، میریلا احمدی
تلفن: ۰۲۱۸۲۸۸۴۶۴۸
وب سایت: https://clrj.modares.ac.ir/
پست الکترونیکی: clrj@modares.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴