مطالعات تاریخ فرهنگی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات تاریخ فرهنگی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تاریخ

مدیر مسئول: صادق آئینه وند

 سردبیر: علی محمد ولوی

قائم مقام سردبیر: داریوش رحمانیان

مدیر داخلی: نیره دلیر

کارشناس  اجرایی: فاطمه نجفی

هیات تحریریه: صادق آئینه وند، استاد دانشگاه تربیت مدرس، هاشم آقاجری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس، جمشید آزادگان، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، منصوره اتحادیه، استاد دانشگاه تهران، نزهت احمدی، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)، احسان اشراقی، استاد دانشگاه تهران، اللهیار خلعتبری، استاد دانشگاه شهید بهشتی، مقصودعلی صادقی، دانشیار دانشگاه تبریز، محمدعلی کاظم بیگی، دانشیار دانشگاه تهران، مهدی فرهانی منفرد، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)، حسین مفتخری، دانشیار دانشگاه خوارزمی، افسانه نجم آبادی، استاد دانشگاه هاروارد، آندرو نیومن، دانشیار دانشگاه ادینبورو، علی محمد ولوی، استاد دانشگاه الزهرا(س)، شهرام یوسفی فر، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نشانی: تهران، بزرگراه حقانی، ابتدای شهید حصاری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، طبقه ی 4، اتاق 10

تلفکس: 26403007-021

نشانی الکترونیک: http://www.chistorys.ir

پست الکترونی: info@ishistory.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۵ آبان ۱۳۹۰
ناشر: انجمن ایرانی تاریخ
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱