معرفت اقتصاد اسلامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

معرفت اقتصاد اسلامی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سره

مدیر مسئول: محمدجواد توکلی

سردبیر: حسن آقانظری

مدیر اجرایی: امیرحسین نیک پور

هیات تحریریه: حسن آقانظری- دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، حمید ابریشمی- استاد دانشگاه تهران، پرویز داودی - استاد دانشگاه شهید بهشتی، مسعود درخشان- دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، فرهاد رهبر- دانشیار دانشگاه تهران، حسن سبحانی- دانشیار دانشگاه تهران، سیدمحمدکاظم رجایی- استادیار مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، غلامرضا مصباحی‌مقدم - استادیار دانشگاه امام صادق(ع)، الیاس نادران - دانشیار دانشگاه تهران، محمدجواد خلیلیان اشکذری - استادیار مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)،

نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم صندوق پستی 186ـ37165

 

تلفن: 2113476 0251 دورنگار: 2934483-0251

 

وب سایت: http://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/

 

پست الکترونی: jek@qabas.net    و   jekbiq@yahoo.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴