سالمند (سالمندی ایران)

سالمند (سالمندی ایران)

مجله سالمندی ایران 1386 شماره 4

مقالات

۱.

مشخصات تشخیصی و درمانی سردرد در سالمندان (مقاله مروری)

۲.

بررسی انواع اختلالات خواب و روش های مقابله با آنها در سالمندان (مقاله پژوهشی)

کلید واژه ها: روش های مقابله سالمندان اختلالات خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۷۱
۴.

مقایسه وضعیت سالمندان مقیم آسایشگاه و مقیم خانواده در ایران

۵.

سالمندی موفق در پرتو مذهب و باورهای دینی