مطالب مرتبط با کلید واژه " خانواده گسترده "


۱.

پیامدهای فمینیسم در خانواده غربی

نویسنده:

کلید واژه ها: فمینیسمخانوادهپست مدرنیسمغربسکولاریسمخانواده‌ هسته‌ایخانواده گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲۶
نوشتار حاضر، تحولات خانواده و آسیب‌های ناشی از آن را در مغرب زمین مطمح نظر قرار داده است. جنبش اصلاح و رنسانس به‌عنوان عامل عمدة این شرایط و جریان‌های علمی و اجتماعی همچون مدرنیسم، پست‌مدرن، سکولاریسم، فمینیسم و‌ فردگرایی به‌عنوان عوامل برجسته در درون همان عامل عمده (رنسانس) جهت وقوع تحولات مذکور تلقی می‌شوند. امروزه جهان غرب با انقطاع از معنویت، در ابعاد گوناگون ازجمله خانواده دچار آسیب‌های جدی شده است که با بررسی دقیق و یافتن علل و عوامل آن‌ها می‌توان خانواده را درجهان شرق از تهدیدهای بلندمدت مشابه مصون داشت.
۳.

نقش خویشاوندان در تحکیم خانواده

کلید واژه ها: خانوادهخانواده گستردهصله رحمتحکیم خانوادهخویشاوندانارحامپیوند خویشاوندىهمسان گزینى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۷
این مقاله نخست به پیشینه تاریخى خانواده، خویشاوندان و گونه تعامل آن دو، از منظر برون دینى و قرآنى اشاره مى‏کند. سپس به توضیح دیدگاه قرآن راجع به نقش خویشاوندان در تحکیم پایه‏هاى خانواده مى‏پردازد. در این راستا از راهکار حقوقى و اخلاقى سخن مى‏گوید و زمینه‏هایى چون یافتن همسر همسان، پایدارى، استقلال و اصلاح روابط تنش آلود را مورد بررسى قرار مى‏دهد.