گلجام

گلجام

گلجام 1386 شماره 7-6 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

بررسی علل اثرگذاری بر قالب پذیری زنجیره تامین صنعت تولید و فرآوری ابریشم، به منظور مساله یابی و ارایه راهکارهای مناسب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۴۶۲
۴.

بهبود خواص فیزیکی نخ پشمی ایرانی مورد استفاده در فرش دستباف توسط عملیات زیست سازگار(مقاله علمی وزارت علوم)