گلجام - نشریه علمی (وزارت علوم)

گلجام (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
e-issn: ۲۵۸۸-۷۳۵۱
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۶ اسفند ۱۳۸۳
مدیر مسئول: دکتر محمدتقی آشوری
ناشر: انجمن علمی فرش ایران
p-issn: ۲۰۰۸-۲۷۳۸
صاحب امتیاز: انجمن علمی فرش ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر حبیب اله آیت اللهی
مدیر داخلی: دکتر مهدی کشاورز افشار
مدیر اجرایی: حجت اله رشادی
هیئت تحریریه: محمدتقی آشوری، حبیب اله آیت اللهی، رضا الله داد مدرس، سید جلال الدین بصام، رقیه بهزادی، سیروس پرهام، امیرحسین چیت سازیان، مهدی حسینی، حسن خاتمی استادیار، ابوالقاسم دادور، مجید صباغ کرمانی، محمدرضا عابد، مجید منتظر، محسن نیازی
آدرس: تهران – خیابان کریم خان زند – ابتدای خیابان آبان شمالی- ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی- طبقه دوم- اتاق ۲۱۸
تلفن: ۰۲۱۸۱۰۳۲۲۲۹
وب سایت: http://goljaam.icsa.ir/
پست الکترونیکی: goljaam@icsa.ir
کد پستی: ۱۵۹۷۶۳۳۱۴۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات