دانش مرمت و میراث فرهنگی

دانش مرمت و میراث فرهنگی

دانش مرمت و میراث فرهنگی دوره جدید سال سوم بهار 1394 «ویژه نامه حفاظت از آرایه های معماری»

مقالات

۱.

بررسی ضرورت ها و تردیدها در تدوین مبانی نظری برای مرمت آثار کاشی کاری ایرانی (مسائل مربوط به مطالعات کالبدی)

۵.

اصول ایکوموس برای نگهداری و حفاظت نقاشی های دیواری پنجمین و آخرین پیش نویس برای پذیرش در گردهمایی عمومی ایکوموس، آبشار ویکتوریا، اکتبر2003

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 486 تعداد دانلود : 770

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵