دانش مرمت و میراث فرهنگی -

دانش مرمت و میراث فرهنگی


این مجله در حوزه های مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی. تزئینات معماری مرمت بناها و بافت­های تاریخی- فرهنگی. باستان شناسی و مطالعات باستان سنجی. گردشگری و موزه داری. میراث فرهنگی: تاریخ هنر، صنایع دستی، معماری، شهرسازی... به انتشار مقالات می پردازد.


 رتبه علمی: علمی - تخصصی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویان مرمت دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان

مدیر مسئول: مهدی رازانی

سردبیر: زیر نظر شورای سردبیران

شورای سردبیران بر اساس حروف الفبا: امین نعمتی موردراز: دانشجوی دکتری مرمت بناها و بافت های فرهنگی تاریخی/ رضا حسینی: دانشجوی دکتری مرمت بناها و بافت های فرهنگی تاریخی./ رضا رحیم نیا: دانشجوی دکتری مرمت بناها و بافت های فرهنگی تاریخی./ شهرزاد امین شیرازی نژاد دانشجوی دکتری مرمت بناها و بافت های تاریخی./علی نعمتی بابایلو: دانشجوی دکتری مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی./ غلام رضا رحمانی: دانشجوی دکتری مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی./ محسن محمدی: دانشجوی دکتری مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی./ محمد حدادی: دانشجوی دکتری مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی./ مسعود باتر: دانشجوی دکتری مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی./ یاسر حمزوی: دانشجوی دکتری مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی.

هیات تحریریه و مشاوران افتخاری نشریه: بهرام آجورلو، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز/ پرویز هلاکویی، استادیار دانشگاه هنر اصفهان/حمیدرضا بخشنده فرد، استادیار دانشگاه هنر اصفهان. / زاهد شفیعی، استادیار دانشگاه هنر اصفهان. / سید محمدامین امامی استادیار دانشگاه هنر اصفهان./مسعود باقرزاده کثیری. استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز./ محمد مرتضوی، استادیار دانشگاه هنر اصفهان.

نشانی: اصفهان- خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگتراش­ها، انتهای کوچه (محله تبریزیها)، خانه داوید، دفتر انجمن علمی دانشجویان دانشکده مرمت.

پست الکترونی: nashriyeh@aui.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵