پیام بهارستان

پیام بهارستان

پیام بهارستان سال ششم پاییز 1392 شماره 2 (پیاپی 21)

مقالات

۱.

موالی تونی، دیوان، یک مسمّط و دو تخمیس

۳.

سیر تحولات سیاسی – اجتماعی بلوچستان در دوره مشروطه

۵.

ایزابلا برد بیشاپ و سفرهایش به ایران در سال ١٨٩٠

۶.

خانبابا مشار، کتابشناس و فهرست نویسی سخت کوش به انضمام خاطراتی از استاد خلیل مستوفی

۹.

بررسی تاریخ بندر لنگه و بستک در کرانه ها و پس کرانه های خلیج فارس

۱۱.

جنگ جهانی اول، تقابل تفنگچی های هورامان با قوای روس ( با تکیه بر شعری از ملا شریف بیسارانی)

۱۴.

بررسی چگونگی اعمال تعزیرات حکومتی در قرن هفتم هجری (براساس کتاب معالم القربه فی احکام الحسبه از ابن اخوه)

۱۵.

شرح تاج گذاری و سلطنت محمدعلی شاه قاجار، تألیف میرزا عباسقلی خان سپهر مشیرافخم (تلاشی در یافتن جلد پنجم تاریخ قاجاریه از مجلدات ناسخ التواریخ)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه منابع و کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه شخصیت ها
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۹۵۳
۱۷.

رساله در آداب جنگ و قانون مشق نظام در ایران دوره قاجار تألیف سرهنگ علیرضا یکانلو مرندی (براساس نسخه خطی شماره ٦٥٩ کتابخانه مجلس، از مجموعه اهدایی کریم زاده تبریزی)

۲۱.

مجموعه آثار سِر سید احمد خان و نگاهی به کتاب جام جم، تصحیح ریحانه خاتون

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۴