پیام بهارستان

پیام بهارستان

پیام بهارستان بهمن 1383 شماره 44

مقالات

۱.

دستور العمل حفاظت و نگهداری آثار کاغذی

۲.

مروری بر روشهای ضد عفونی و رفع آلودگی عوامل قارچی

۳.

زدودن لکه های قارچی ایجاد شده بر کاغذ توسط لیزر

۴.

حفاظا گر آثار فرهنگی ، تاریخی و تخریب لایه ازن

۵.

قارچ زدایی آثار سلولزی با استفاده از گیاهان

۷.

ضدعفونی کاغذ با استفاده از اشعه گاما ، اشعه الکترونی و میکرویو

۸.

چگونگی حفظ و نگهداری میکروفرم ها

۹.

ضدعفونی و هموار نمودن سطح پوست ( پارشمن ) اسیب دیده در اثر میکروار ارگانیسم ها

۱۱.

بررسی و توزیع عناصر شیمیایی مرکب نوشتنی آهن مازو بوسیله روش پیکسی ( PIXE)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۴