ویژه نامه نامه فرهنگستان - فرهنگ نویسی

ویژه نامه نامه فرهنگستان - فرهنگ نویسی

ویژه نامه نامه فرهنگستان (فرهنگ نویسی) دی 1392 شماره 7 (مقاله علمی وزارت علوم)

یادداشت ها

مقالات

۱۰.

واژه های فارسی و معرّب در کهن ترین لغت نامه های عربی (العین، جمهرة اللغة، تذهیب اللغة) (2)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۵.

معنی های «ابتلاء» در لغت نامه دهخدا(مقاله علمی وزارت علوم)

سخنرانی ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶