گلستانه

گلستانه

گلستانه بهمن 1387 شماره 95

مقالات

۱.

پرونده: نویسنده قربانی زیاده خواهی خود است - گفت و گوی لیزا فرانک، جام بیکر و کرایل فیلیپ با ملانی ری تون

۵.

فصل: همیشه خواننده را باهوش تر از خودتان بدانید - گفت و گو با مریلین رابینسن

معرفی کتاب ها

۱.

کتاب: دوام اثر و تقدیر نویسنده

۲.

کتاب: عطر چای پیچیده در خانه / نگاهی به رمان خانه زیبارویان خفته نوشته یاسوناری کاواباتا

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵