گلستانه

گلستانه

گلستانه خرداد 1388 شماره 98

مقالات

۲.

پرونده: باید از آتش بگذریم و پاک شویم: گفت و گو با دانیال معین الدین

۳.

پرونده: نواب الدین برقی Nawabedin the Electrician

۴.

هنرها: نگاهی به آثار حسین علی عسگری - گالری ماه: رئالیسم روانکاوانه

۸.

موسیقی: شتاب دیوانه وار جهان موسیقی ناب را زیر پا له می کند. گفت و گوی بیل فلنگن با باب دیلن در مورد انتشار آلبوم تازه اش BOB DYLAN TOGETHERE THROUGH LIFE

۱۰.

دریچه: قایق مغروق بر کرانه خشکی: گابریل گارسیا مارکز Gabriel Garcia Marquez Shipwrecked on Dry Land

۱۲.

اندیشه: افلاطون گرایی دلوز (1): مثل در مقام امر واقع دلوز و لکانی Slavaj Zizek

معرفی کتاب ها

۴.

کتاب: شکست خورده تا اعماق؛ خوانشی دراماتیک از آثار نویسنده اتریشی: توماس برنهارد (1989 - 1931)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵