مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز تابستان 1389 شماره 70 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بحران سیاسی قرقیزستان از ""انقلاب لاله"" تا ""انقلاب بی رنگ"" از منظر جامعه شناسی سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۷ تعداد دانلود : ۹۲۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸