مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز بهار 1378 شماره 25

مقالات

گزارش ها

۱.

گزارش ها: نقش روابط درون منطقه ای در فضای اورآسیا - ساختار همکاری ها در درون و پیرامون کشورهای مستقل مشترک المنافع: چشم اندازها و چالش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۴ تعداد دانلود : ۵۱۸

گفتگوها

۲.

مصاحبه: روسیه همکاری خود را با ایران بدون توجه به کشور ثالث توسعه خواهد داد

مترجم: مصاحبه کننده: مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۴ تعداد دانلود : ۴۷۲

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸