مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 1382 شماره 42 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱۳.

گزارش ها: میزگرد «امنیت در منطقه قفقاز»(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۶.

موافقتنامه میان آذربایجان، گرجستان و ترکیه در خصوص مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته و سایر جرای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۴۹۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸