مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 1383 شماره 47 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

بازی بزرگ جدید : به نفع چه کسی ؟ منابع استراتژیک در آسیای مرکزی و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۴۸۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸