مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز پاییز 1388 شماره 67 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

رقابت قدرت های بزرگ در آسیای مرکزی: بررسی تطبیقی نقش چین و اتحادیه اروپا در منطقه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۲ تعداد دانلود : ۸۳۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸