تحقیقات حقوقی

تحقیقات حقوقی

تحقیقات حقوقی پاییز 1372 تا تابستان 1373 شماره 13 و 14

مقالات

۵.

صلح مال در برابر تعهد به پرداخت مستمری (تطبیق با قرارداد مشابه Rente Viagere در حقوق فرانسه)

۱۱.

رویه قضایی بین المللی: جانشینی کشورها در فروپاشی جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی در پرتو نظریه های کمیسیون داوری جامعه اروپا و قرار دستور موقت 8 آوریل 1993 دیوان دادگستری بین المللی در قضیه بوسنی - هرزه گوین

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۵۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷