تحقیقات حقوقی - علمی-پژوهشی

تحقیقات حقوقی


علوم انسانی


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر گودرز افتخار جهرمی
سردبیر: دکتر محمد علی اردبیلی

نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.

تلفن: 29903040 (021)  فکس: 22431761 (021)

وب سایت: http://pub.sbu.ac.ir

 


آرشیو نشریه:

شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۸۶
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷