پژوهش حقوق و سیاست

پژوهش حقوق و سیاست

پژوهش حقوق و سیاست پاییز 1389 شماره 30

مقالات

۵.

تاملی بر گزارش هیت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد جنایات ارتکابی نظامیان اسرائیلی در نوار غزه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۲ تعداد دانلود : ۷۳۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷