پژوهش حقوق و سیاست

پژوهش حقوق و سیاست

پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره 6

مقالات

۱.

اندیشه آرمانگرای غزالی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۵۶
بحث نظامهای فکری سیاسی - اسلامی یا ظهور و سقوط این نظامها موضوع مباحث متنوع بوده و اغلب با نگاهی شرقشناسانه به آنها پرداخته شده است.....
۲.

مفهوم غایت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۶۴
در این جستار جایگاه مفوم غایت در نظام و دستگاه اندیشمندان سیاسی و بویژه اسلام مورد بحث قرار می گیرد. غایتی که کمال مطلوب رهرو در راه است و در منتهی الیه راه قرار دارد..
۴.

با کاروان حله، نخبگان میان وطن گرایی و جهان گرایی

تعداد بازدید : ۱۴۲۲ تعداد دانلود : ۸۲۶
هویت آسیب شناختی پدیده مهاجرت نخبگان در اتصال دقیق با نوع نگرش مبتنی بر تقسیم جهان به دولت - ملتهاست. این نگرش در حال تغییر است و به همین دلیل آن هویت هم میتواند عوض شود
۵.

مغایرت معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۸۲
اگرچه معاهدات بین المللی یکی از جلوه های محدود کننده کشورها در عرصه بین المللی می باشند، با این حال، همین معاهدات ابزاری برای دستیابی به منافعی در عرصه بین المللی هستند
۶.

جریان روشنفکری دینی و پارادایم اصلاح (ایران بعد از انقلاب اسلامی)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۵۵۲ تعداد دانلود : ۷۷۸
روشنفکری در ایران از ابتدا منسجم و یکدست متولد نشد بلکه در تحله ها و طیفهای مختلفی نمود داشت، اما در هر دوره یک گفتمان، از طنین بیشتری برخوردار بوده و گفتمان های دیگر را تحت الشعاع قرار داده است....
۷.

انسان شناسی فرهنگی - سیاسی از منظر آنتونیو گرامشی

مترجم:
تعداد بازدید : ۱۰۶۱ تعداد دانلود : ۷۵۶
آنچه میخوانید بخش سوم از پژوهشی ژرف در مبانی انسان شناسی فرهنگی - سیاسی است. بخش اول با عنوان انسان شناسی سیاسی مارکسی در شماره 2 -3 مجله و بخش دوم با عنوان چرخه فرهنگ سیاسی چپ مارکسیست شامل آراء لنین، تروتسکی ولو کاچ در شماره 4 مجله پژوهش حقوق و سیاست به چاپ رسید

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷