المپیک نوین (المپیک سابق)

المپیک نوین (المپیک سابق)

المپیک پاییز و زمستان 1379 شماره 18

مقالات

۳.

بررسی عوامل پرخاشگری در میدان های ورزشی از دیدگاه ورزشکاران، تماشاگران و متخصصان تربیت بدنی

۷.

مقایسه میزان چربی های خون، در صد چربی زیر پوستی و تعیین رابطه آنها در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار سنین 15 تا 18 سال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۴۰۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲