مدیرساز

مدیرساز

مدیرساز 1384 شماره 17

مقالات

۱.

نقش مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه

کلید واژه ها: مدیریت تحقیق و توسعهمدیریت دانایی .مدیریت نوآوریمدل مدیریت دانش و خلاقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۸ تعداد دانلود : ۱۷۶۳
محیط متحول و متغیر سازمانها در عصر کنونی مدیریت را بر آن می دارد تا هر چه بیشتر و بهتر در جهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان و حفظ موقعیت و گسترش آن برآید . این امر نیز مستلزم این است که مدیریت سازمان اولویت مهمی را برای مدیریت دانایی در نظر بگیرد . ...
۲.

در تهران (IT) بررسی وضع موجود و شناسایی محدودیتها و موانع سازمانهای کارآفرین

نویسنده:

کلید واژه ها: کارآفرینیکارآفرینی سازمانیسازمان کارآفرین. تکنولوژی اطلاعاتکارآفرین تکنولوژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۵۵۹
امروزه جامعه ای قادر است موفقیت را در معابر پیچیده و رقابت آمیز جهان به آغوش کشد و در امر توسعه و رشد خود شتاب بیشتری گیرد که بتواند منابع کمیاب موجود را طی یک ساز و کار مولد به سمت نیروهای کارآفرین خود هدایت نماید . در حقیقت کارآفرینی فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم رشد و توسعه ملی و حتی اقتصاد جهانی ایفا می کند . ...
۳.

تاثیر تجارت الکترونیک بر شرکتهای بیمه ایرانی

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطاتتجارت الکترونیکصنعت بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۹ تعداد دانلود : ۶۱۶
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر شرکتهای بیمه ایرانی است . برای نیل به این هدف پس از بررسی ادبیات موضوع و کاوش در مقالات پیشین تعیین چارچوب مرجع تحقیق با استفاده از روش تحقیق کمی (پیمایش) و تکمیل پرسشنامه از شرکتهای بیمه ایرانی سعی شده تا به سوالات تحقیق پاسخ داده شود . ...
۴.

مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات مالی در تجهیز منابع پولی

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطاتکیفیت خدمات بانکیرضایت مشتریانتجهیز منابع پولیمهارت نیروی انسانیتنوع خدمات بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۸
در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر می گذارند . شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی مقوله ای مهم می باشد . ...
۵.

ارزیابی آثار شیوه های افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: سهامافزایش سرمایهحق تقدم خرید سهام. قیمت واقعی سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۲ تعداد دانلود : ۵۷۶
در این مقاله ضمن بیان تاریخچه بورس در مورد تاثیر اقتصادی بورس و نیز دلایل و منابع تامین مالی خصوصیات و مزایا و معایب آنها و نیز بازده و سود و اعطای سهام مجانی و معیارهای بازده مثبت و در نهایت دید سرمایه گذاران و صادر کنندگان اوراق بهادار در مورد نقش بورس توضیحاتی ارائه شده است . ...
۶.

کشور CNG انتخاب تکنولوژی مناسب برای برداشت و انتقال داده ها در سیستم سوخت رسانی

کلید واژه ها: تکنولوژیدادهگاز طبیعی فشرده CNG .کنولوژی های خودکارمدل های تصمیم گیری چند معیاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۷ تعداد دانلود : ۶۴۰
از آنجا که سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور IFCO به تدریج نقش خود را از مجری طرح کاربرد گاز طبیعی در ناوگان حمل و نقل CNGV به کنترل کننده هدایت کننده و در نهایت سیاستگذار روند توسعه این طرح تغییر می دهد ایفای این نقش جدید به صورت کارا و موثر بدون دسترسی به اطلاعات جامع کامل دقیق و بهنگام از تراکنش های سیستم اجرایی CNGV غیر ممکن خواهد بود . ...
۷.

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت پروژه های شش سیگما در صنایع صنام، باتری سازی نیرو، صاایران و اتکا

کلید واژه ها: مدیریت کیفیتشش سیگمامدیریت بهبود .

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۴۹۷
اخیرا تعدادی از شرکتها و سازمانهای ایرانی روش شناسی شش سیگما را به کار گرفته و به موفقیت هایی نیز دست یافته اند در این مقاله به نتیجه تحقیقی که برای اولین بار در ایران به شناسایی و ریشه یابی علل و عوامل موفقیت پروژه های بهبود با روش شناسی شش سیگما در صنایع صنام باتری سازی نیرو صا ایران و اتکا انجام شده است اشاره می شود . ...
۸.

مدیریت کیفیت در پروژه ها و دیدگاه نوین استاندارد ایزو 10006:2003

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت کیفیتمدیریت پروژهپروژهایزو 10006

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۶ تعداد دانلود : ۵۱۵
امروزه به کارگیری سیستم های مدیریت کیفیت به عنوان ضرورتی برای ضمانت بقای سازمانها مطرح شده و در این زمینه تحقیقات و مقالات گوناگونی به رشته تحریر درآمده است لیکن از استقرار این سیستم در پروژه ها کمتر بحثی به میان آمده است . ...
۹.

نقش اخلاق در رفتار مصرف کننده

کلید واژه ها: اخلاقتصمیم گیریرفتار مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴۰ تعداد دانلود : ۱۶۴۲
امروزه شاهد توجه روزافزونی نسبت به نقش اخلاق در زمینه تصمیم گیری خرید و رفتار مصرف کننده در سطح بین المللی می باشیم . لذا در این مقاله سعی شده است با استفاده از رویکردهای گوناگون و عمده ترین تئوری ها و مدل های مطرح شده در این زمینه (شامل تئوری هانت - ویتل ، مدل موضوع - مخاطره - قضاوت ، تئوری عمل مدلل) به بررسی نحوه اتخاذ تصمیمات اخلاقی در زمینه خرید بپردازیم .