پاسدار اسلام

پاسدار اسلام

نشریه پاسدار اسلام 1387 شماره 323

مقالات

۳.

جستجوى وسیله براى تقرّب به خدا

۵.

امامان گواهان بر اعمال‏

۶.

انتظار سازنده‏

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت دینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی اخلاق و تربیت در روایات
تعداد بازدید : ۶۵۱
انتظار با چه تفسیرى مى تواند سازنده و تاثیرگذار در جامعه اسلامى باشد؟ در این نوشتار نویسنده به این پرسش پاسخ مى‏دهد و مفهوم انتظار را مرتبط با مجموعه کل دین مى داند و این که در عصر غیبت تکلیف مسلمانان همانند عصر حضور بلکه سنگین تر است و متقابلاً تفسیرهاى اشتباه از این مفهوم به همه مفاهیم دینى آسیب مى رساند و عرصه را براى سوء استفاده ها فراهم مى آورد.
۷.

سیماى درخشان امام على(ع) از منظر دیگران‏

۸.

جوان در کلام امام صادق(ع)

۹.

نکته‏هایى اخلاقى از کلمات امام خمینى 2 (سلام الله علیه)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸۱