نسرین بحرینی

نسرین بحرینی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

Elucidation of Pattern of People's Participation in Economic Support and Providing Manpower in the Context of the Imposed War and Western Sanctions

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۵
Any political unit's development, strength, and subsistence, especially in critical situations, rely on people's participation and social resources. Similarly, in costly and threatening crises like war, reliance on the masses and their responsibility leads to social advancement and solutions to state problems. The main question of the present article is ‘whether popular participation in the imposed war and Western sanctions could be a pattern for solving the country's future problems?’ People's presence and participation have been of most crucial factors of victory, persistence, and maintenance of the Islamic Revolution of Iran. The findings declare that although we can find examples of this kind of national partnership in some nations, Iranians' successful model of unity and participation during the eight years of unequal war and sanctions is unique. Using this model can lead to the solidarity of the government and nation in rapid development and ensure the country's progress in the future. The study employs a library-research method for data collection in a descriptive-analytical approach.
۲.

Religious Cinema and the Transfer of Religious and Revolutionary Values to Future Generations (Case Study: Analysis of the Content of the Gold and the Copper Film)

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۲
The transmission of values in a country like Iran, which has a society and political system based on religion, has a twofold importance. Cinema in our country can be improved by localizing it - as one of the most basic and most impressive media of the modern world- based on the Islamic Revolution values and principles. It is evident that the continuous monitoring and evaluation of products in this area becomes more serious. The present study is an attempt to analyze the content of one of the cinematic products and evaluate different dimensions of religiosity used in it. By making use of the five dimension model of religiosity of Glock and Stark (doctrinal, ritual, experiential, cognitive, and the one related to outcome) and by implementing the quantitative content analysis, the thrust of this research is to evaluate the dimensions and categories of religiosity used in the "The Gold and the Copper" movie through a descriptive-analytic approach. The main question of the article is: What dimensions of religiosity lie in this film and how have they been reflected in it? The results illustrate that the ritual and doctrinal dimensions (45/7% and 29/5% respectively) have the highest degree of contribution of the religious categories used in the film, while the cognitive dimension has the lowest degree (7%).
۴.

پدیده دوزبانگی: عامل بازدارنده یا تقویت کننده؟

نویسنده:

کلید واژه ها: یادگیری دوزبانه تک زبانه دانش واژگان دانش گرامر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی میان رشته ای ها زبان شناسی اجتماعی/جامعه شناسی زبان
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی میان رشته ای ها روان شناسی زبان
تعداد بازدید : ۲۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۶۵
در پژوهش حاضر تاثیر پدیده دوزبانگی بر یادگیری زبان سوم با رویکردی زبانشناختی – اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. هدف بررسی این نکته بود که آیا اختلافی معنادار و چشمگیر میان دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه در یادگیری زبان انگلیسی در دو زمینه گرامر و لغت وجود دارد. برای تحقق این هدف، 150 دانش آموز دختر در مقطع پیش دانشگاهی از بین دو گروه ترکی – فارسی زبان و فارسی زبان برگزیده شدند. پس از همگن سازی نمونه های انتخاب شده که توسط آزمون تعیین سطح مهارت زبانی (تست نلسون) انجام گرفت، به دانش آموزان دو زبانه، دو پرسشنامه در مورد میزان درجه دو زبانگی در زمینه های گرامر، لغت، خواندن، نوشتن، صحبت کردن و درک شنیداری داده شد. سپس بر اساس نمرات حاصل از آزمون مهارت زبانی تعداد 90 نفر از دانش آموزان در مرحله بعدی پژوهش که شامل آزمون تشخیص نکات گرامری و تصحیح خطاهای زبانی مربوط می شد، شرکت جستند. بررسی های آماری از طریق تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) حاکی از این بود که بین دو گروه فوق الذکر در زمینه گرامر و لغت تفاوت معناداری وجود دارد، به این معنا که دانش آموزان تک زبانه از دو زبانه ها پیشی گرفتند. این تفاوت در زمینه گرامر چشمگیرتر از زمینه لغت بود. یافته های این تحقیق می تواند در برنامه های آموزشی تربیت معلمان زبان انگلیسی و روش تدریس انگلیسی کاربرد داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان