هوشنگ یزدانی

هوشنگ یزدانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

Virtual Languaculture Task Implementation as a Mediator between EFL Teachers’ Digital Literacy and EFL Learners’ Speaking Fluency and Accuracy(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: digital Literacy languaculture speaking fluency and accuracy Virtual Education

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۸۸
   COPYRIGHTS ©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publisher. This study set out to explore the efficacy of EFL teachers' digital literacy in improving language learners' speaking fluency and accuracy through the development of virtual languaculture tasks. To this end, 52 male and 68 female EFL teachers from different areas of Kurdistan province participated in the study by completing a digital literacy scale developed by Ng (2012). Moreover, three groups of teachers, 12 high and 12 low-digitally literate teachers who used virtual languaculture tasks and 10 teachers who used traditional teaching methods participated in semi-structured interviews, and their teachings were observed for 8 sessions. Besides, by conducting an IELTS speaking test, 121 male and 122 female EFL learners of the three groups of teachers were selected to participate in this study. After conducting 16-session treatments, a speaking test was used as the posttest.  The qualitative and quantitative data were analyzed via MAXQDA and SPSS. The results of one-way between-groups multivariate analysis of variance indicated the efficacy of the implementation of languaculture tasks in developing students' speaking fluency and accuracy. On the other hand, the qualitative phase of the study showed that being digitally literate influenced the development, implementation, variety, and complexity of languaculture tasks. Moreover, the attained results supported the superiority of the languaculture task as a mediator between instructors' digital literacy and learners' verbal ability. Accordingly, enhancing teachers' digital literacy and learners' critical languaculture awareness are suggested as useful strategies to improve language learners' speaking fluency and accuracy. 
۲.

The Effect of Teaching Writing Skills on Ideology Transfer in Academic Writings of EFL Students: The Case of Iranian IELTS Candidates(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: academic writing Critical discourse analysis Fairclough’s (2001) model Ideology ideology transfer discursive strategies

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۲
One strategy that eases the process of teaching argumentative writing might be teaching them how to express their thoughts, beliefs, and in general, ideologies in academic essays. This study aimed to investigate the effect of teaching writing skills on ideology transfer in the academic writings of EFL students. To this end, a sequential mixed-methods design was used. Participants were 80 male and female IELTS candidates who were selected based on some criteria such as proficiency level, age, and educational background. A sample Mock Writing Task 2 and a sample IELTS Writing Task 2 were used as instruments in the pre-test and post-test respectively. Learners’ essays produced during these stages were analyzed based on Fairclough’s (2001) three-dimensional model of critical discourse analysis: description, interpretation, and explanation. To analyze the data, content analysis methods were applied during which discursive strategies used by the candidates were identified and coded, and the frequency and percentage of them were calculated. After the analysis, the following themes were extracted in the participants’ writings, as representing ideology transfer: tendency towards representation of identity, use of active voices, use of first-person pronouns, social views, author visibility, ideology-laden concepts, and idea development. Moreover, there were significant changes in the post-test writings of the participants in terms of the number of discursive strategies used to express ideology. This shows that teaching writing skills can significantly affect EFL learners’ ability to transfer their ideology into academic writing. The findings can have some implications for EFL learners, teachers, and curriculum planners.
۳.

A Comparative Study on the Effects of Digitally Self-regulated and Guided Discovery Learning Instructions on EFL Learners’ Vocabulary Acquisition(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Digitally Self-regulated Learning EFL Learner guided discovery learning vocabulary acquisition

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۹۸
The present research was an endeavor to examine and compare the effects of digitally self-regulated and guided discovery learning instructions on Iranian EFL learners’ vocabulary acquisition. To this end, by conducting the Oxford Placement Test, 60 out of 140 Iranian EFL male and female learners from three language institutes in Isfahan, Iran, were randomly selected, and divided into three equal groups (i.e. two experimental groups and one control group). Prior to the instructions, a vocabulary pretest, designed and validated by the researchers, was conducted. Then, the experimental groups received two types of instruction, separately. The first experimental group was taught via digitally self-regulated learning (SRL) instruction based on Santangelo, Harris, and Graham’s (2008) six-stage model. The second experimental group was instructed via guided discovery learning instruction based on Brown and Campione’s (2011) stages. In contrast, the control group received the traditional method of teaching vocabulary such as word lists, dictionary use, and word translation. After conducting eight-session instructions, a posttest was administered. The data were analyzed via ANOVAs and post hoc analysis using the Tukey test. The findings of the study revealed that both digitally self-regulated and guided discovery promoted Iranian EFL learners’ vocabulary acquisition. Additionally, the findings indicated that digitally self-regulated instruction was more effective than guided discovery instruction regarding vocabulary acquisition. Eventually, the theoretical and pedagogical implications regarding language learners, teachers, and curriculum designs are also provided.
۴.

A Comparative Intercultural Analysis of Two English School Textbooks from Iran and Egypt(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Intercultural Analysis Textbook analysis Vision I Hello I EFL Curriculum

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۴
The present study aimed to analyze two secondary English school textbooks from Iran and Egypt to see to what extent these two middle-eastern countries with similar religious, historical, and social backgrounds include culture in their official textbooks.  For this purpose, Vision I , the Iranian secondary school textbook, and Hello I, the Egyptian English school textbook, were chosen. Four aspects of culture (topics, cultural dimensions, international/intercultural issues, and cultural references) were investigated in these two textbooks. The results show that Vision I has a more limited number of cultural content compared to Hello I . However, a lack of in-depth cultural information could be observed in both textbooks. Thus, it is necessary to take special measures concerning Vision I by including a greater array of cultural content and giving this content depth and detail. For Hello I , the cultural content needs to exceed in quality. The present study's findings might be insightful for syllabus designers, textbook publishers, and teachers to reconsider the essential role of culture qualitatively and quantitatively.
۵.

A Postcolonial Perspective towards Prefaces of Iranian English Language Textbooks: The Cases of Graded, Right Path to English, and Prospect/Vision Series(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: postcolonialism Graded Right Path to English Prospect Vision resistance Bhabha

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۷۱
Since the establishment of the Islamic Republic of Iran, there have been three packages used in the state-controlled schools of the country, namely, Graded, Right Path to English, and Prospect/Vision series. These textbooks all include prefaces to indicate the general philosophy of language teaching and education, and how the agents (learners and teachers) have to play roles in the system. This article aims to have a postcolonial reading of the Islamic post-revolutionary English language textbooks published in Iran. To this aim, the prefaces are critically content-analyzed and explained taking into consideration the key concepts of postcolonialism. After developing the table of themes in relation to postcolonial issues, the findings indicate that the resistance prevalent in the prefaces is particularly hybrid, anxious, and unstable of the Iranian type due to the socio-politico-cultural background of the country. This resistance, thus, is a tragic attempt for developing a firm background for developing language learners'' knowledge.
۶.

The Relationship between Graded and Tested Achievement: Do Gender and Proficiency Level Make a Difference?(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: assessment and grading practices Graded Achievement Tested Achievement grades achievement test scores Gender proficiency level Correlation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۱
Grades represent one of the most common sources of evidence of student achievement in classrooms, though their relationship with test scores has remained understudied, particularly in settings such as in Iran, where English is taught as a foreign language. The purpose of this study was to investigate the relationship between graded and tested achievement with respect to gender and proficiency level differences. Teacher-assigned grades and standardized achievement test scores of 693 Iranian learners of English taught by 15 teachers were examined. Primary analyses focused on the validity of teacher grades and the subsequent Pearson correlation coefficients revealed that grades associated positively with externally-validated test scores obtained from reliable tests, an indication of the validity of teacher grading. Additionally, the results of independent-samples t-tests showed that female students outperformed male students on achievement tests, but with fluctuations across proficiency levels. Higher proficiency levels gave male participants an advantage over female participants in achievement tests. Moreover, male teachers were found to grade female participants more accurately than their female counterparts. Implications are discussed for informing teachers about the validation of their grading practices, as well as for teacher education programs and teachers’ professional development.
۷.

بررسی کاربرد اصطلاحات انگلیسی در مقاله های پژوهشی زبان شناسی کاربردی :پژوهشی پیکره محور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصطلاحات انگلیسی کاربرد اصطلاحات پیکره مقاله پژوهشی زبانشناسی کاربردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۹۲
پژوهش های اخیر نشان می دهند اصطلاحات، که معمولاً وجهی غیررسمی، پر رنگ و لعاب، و سرگرم کننده از زبان محسوب می شوند، به گفتمان رسمی هم راه یافته اند، ولی تاکنون در مورد ورود اصطلاحات به ژانرهای نوشتاری و رسمی، از جمله مقاله های پژوهشی، تحقیقی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر نقش کاربردی اصطلاحات در پیکره ای زبانی مشتمل بر 409،122 واژه را، که به صورت تصادفی از مقاله های منتشرشده در حوزه زبانشناسی کابردی انتخاب شده اند، شناسایی و بررسی کرده است. افزون بر این، کاربرد اصطلاحات در مقاله های انگلیسی نویسندگان فارسی زبان و انگلیسی زبان این حوزه مقایسه شده است. نتایج تحلیل های آماری استنباطی نشان می دهند که، در نگارش مقاله های پژوهشی، نویسندگان انگیسی زبان به طرز بارزی بیش از نویسندگان فارسی زبان از اصطلاحات استفاده می کنند. بر مبنای پژوهش حاضر، شش نقش کاربردی اصطلاحات استخراج و همچنین فهرستی از پرکابردترین اصطلاحات در مقالات پژوهشی عرضه شده است. این نقش های شش گانه عبارت اند از: ارزیابی کننده، اطلاعات دهنده، تعیین ماهیت، تأکیدی، سازماندهی کننده و چندگانه. با بررسی و ارائه اصطلاحات انگلیسی آکادمیک در مقاله های پژوهشی زبانشناسی کاربردی، یافته های این تحقیق می تواند مورد استفاده استادان دانشگاهی درس های نگارش انگلیسی،دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و تهیه کنندگان کتاب های آموزشی قرار گیرد.
۸.

بررسی ترجمه های انگلیسی فعل «أدراک » در قرآن کریم با استفاده از معناشناسی قالبی فیلمور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرآن کریم فعل «ادراک » ترجمه های انگلیسی قالب معنایی معادل گزینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۰۵
هدف از پژوهش حاضر بررسی معادل های انگلیسی فعل «أدراک » در تعبیر قرآنی «ما أدراک » با توجه بر معادل گزینی مترجمان بر اساس نظریه زبان شناسی قالب معنایی فیلمور است. بر این اساس، معادل های به کار رفته در هفت ترجمه انگلیسی آربری، پیکتال، هلالی و خان، سِیل، شاکر، یوسف علی و قرایی بررسی و با هم مقایسه شدند. تحلیل نتایج به کمک قالب های معنایی فیلمور انجام گرفت و از این رهگذر نوع و میزان کارآمدی مبحث قالب های معنایی در تحلیل معادل گزینی ها نیز آشکار شد. یافته های پژوهش نشان داد که مترجمان نُه معادل که به هفت قالب معنایی مختلف در شبکه قالب تعلق دارند، استفاده کرده اند که از میان آن ها با در نظر گرفتن قالب و معنا، سه فعل know (12 بار در ترجمه هلالی و خان و 4 بار در ترجمه شاکر)، understand (13 بار در ترجمه سِیل) و comprehend (4 بار در ترجمه شاکر) معادل های مناسب تر به نظر می رسند. در مجموع، معادل گزینی سِیل، هلالی و خان و پس از آن ها شاکر را در ترجمه این فعل می توان بهتر از سایر مترجمان دانست.
۹.

A Cross-sectional Study of Iranian EFL Learners’ Pragmatic Skills Development: The Case of Written Requests(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: pragmatic development Request interlanguage pragmatics EFL Learners

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۳۳۶
This study attempts to investigate the pragmalinguistic and sociopragmatic development of Iranian EFL learners cross-sectionally when making requests in different situations. To this end, 103 university students in three proficiency levels of pre-intermediate, upper-intermediate, and advanced were asked to write three discourse completion tests (DCTs) of requests in different situations with various social and power relation demands and 20% of them were interviewed about their DCTs. The analyses of these written and verbal reports suggested that parallel with proficiency there was a movement from directness to conventional indirectness and an expansion of the repertoire of both external and internal modification devices. Even though all the participants expressed their awareness of the sociopragmatic requirements of different request situations in their verbal reports, increasing proficiency led to the application of this awareness in practice. That is, advanced learners were more successful to differentiate among the situations both sociopragmatically and pragmalinguistically. The results are discussed in light of previous research and available developmental patterns.
۱۰.

ارتباط متقابل فرم و محتوا در سبک شناسی جدید و بلاغت سنتی قرآن: بررسی آسیب شناسانه چند جستار نمونه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وحدت فرم و محتوا فرم نگری اِی. سی. بردلی پیتر لامارک نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی بلاغت قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۴۸
رابطه متقابل فرم و محتوا یکی از اصول اولیه هم در سبک شناسی مدرن غربی و هم در بلاغت سنتی اسلامی، به ویژه در نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی، است. طبق این اصل، فرم و محتوای متن نه دو عنصر مجزا بلکه دو جنبه از پدیده ای واحدند، که همان «متن» باشد. صناعت ها و شگردهای زبانی-ادبی را نباید صرفاً به «آرایه»های متن فروکاست، زیرا آن ها بخش مهمی از فراگرد معناپردازی متن اند و، از آن جا که از منظر زبان شناسی هیچ دو فرمی هم معنا و هم تأثیر نیستند، کوچک ترین تغییر در فرم متن موجب تغییر در محتوای آن خواهد شد. در این جستار، ابتدا ایده یگانگی فرم و محتوا از سه دیدگاه تحلیل و تشریح می شود: دیدگاه فلسفی، دیدگاه نقادانه و زبان شناسانه، و دیدگاه بلاغی. سپس، با تأکید بر ضرورت نگاه آسیب شناسانه به پژوهش های صورت گرفته در حوزه بلاغت و سبک شناسی قرآن، برای نمونه، سه مقاله علمی-پژوهشیِ مرتبط با ایده وحدت فرم و محتوا در قرآن بررسی و ارزیابی می شوند تا مشخص شود چقدر با پژوهش اصولی و صحیح و مفید در این زمینه فاصله داریم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان