کلید واژه ها: ALM Portfolio Optimization Insurer Decision-making Financial Market

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۴۴۵-۴۶۱
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳

چکیده

We seek to determine the optimal amount of the insurer’s investment in all types of assets for a small and closed economy. The goal is to detect the implications and contributions the risk seeker and risk aversion insurer commonly make and the effectiveness in the investment decision. Also, finding the optimum portfolio for each is the main goal of the present study. To this end, we adopted the optimal asset-liability management (ALM) method to control the firm's risk of financial stability and growth by balancing the assets and liabilities of the firm. In the process, stochastic interest rates and inflation risks were taken into account according to the expected utility maximization framework. All assets were established and calculated by the Kalman Filter with the stochastic interest rate following the Hull-White model; an additional stochastic process models the inflation risk. To consider the stochastic process, we employed the geometric Brownian motion in the liability process to ensure a definite liability value. We chose Iran’s Social Security Organization as our sample insurer company since it has a portfolio of five types of assets and four types of liabilities, and operates in a small and closed economy. By Applying the ALM method with the stochastic control theory approach, we acquire the optimal investment strategies for insurers to minimize their risk. Our findings demonstrate the effects of model parameters, such as the degree of risk-taking on the insurer decision.

تبلیغات