کلید واژه ها: industry site selection GIS WLC Fuzzy Logic Kurdistan province

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۴۳ - ۵۸
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۵۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸

چکیده

In this research, we are present a GIS-based multi-criteria decision analysis approach to evaluating the suitability for industry site selection in the Kurdistan province in Iran. The multi-criteria decision approach considers different criteria which are standardized by fuzzy membership functions and combined by integration of fuzzy analytical hierarchy process (FAHP) and weighted linear combination techniques. The FAHP is used for the elicitation of attribute weights while WLC method weighting layers by use of obtained weights from FAHP and multiply in constraint elements. In preparation the restriction map, we combine different constraint element by union analyst. We used of increase and decreased linear-fuzzy functions to standardization the layers, and the Gamma operator is used for the overlaying these layers. We used of three levels of gamma operator for overlaying the layers, and we compare the three result map, then we recognized that the 0.5 of gamma operator is rational and optimum.in the final stage by overlaying gamma0.5 result map with restriction map we distinguished the suitable place for industry in Kurdistan province. As a result, 0.024 percent of total province area has the best potential to industrialization.