مجلاتمعرفت اخلاقی


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سره

مدیر مسئول: محمود فتحعلی

سردبیر: احمدحسین شریفی

مدیر اجرایی: سجاد سلگی

هیئت تحریریه: حجت‌الاسلام دکتر حمید پارسانیا، دکتر محسن جوادی، دکتر محمد سعیدی‌مهر، حجت‌الاسلام دکتر احمدحسین شریفی، حجت‌الاسلام محمود فتحعلی، حجت‌الاسلام دکتر مجتبی مصباح، حجت‌الاسلام دکتر احمد واعظی

نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

تلفن:  2113480(0251)    فکس: 2934483(0251)

وب سایت: http://marefateakhlagi.nashriyat.ir/

پست الکترونیک: m.akhlaghi@qabas.net


آرشیو نشریه: