پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
رفتار حرکتی

رفتار حرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: رفتار حرکتی تابستان 1401 شماره 48
فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: فیزیولوژی ورزشی پاییز 1401 شماره 55
مطالعات روان شناسی ورزشی

مطالعات روان شناسی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: مطالعات روان شناسی ورزشی تابستان 1401 شماره 40
مطالعات طب ورزشی

مطالعات طب ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: مطالعات طب ورزشی پاییز 1401 شماره 33
مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: مطالعات مدیریت ورزشی خرداد و تیر 1401 شماره 72
پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: پژوهش در علوم ورزشی زمستان 1383 شماره 5
پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) پاییز 1401 شماره 28