پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
رفتار حرکتی

رفتار حرکتی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: رفتار حرکتی تابستان 1399 شماره 40
فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: فیزیولوژی ورزشی تابستان 1399 شماره 46
مطالعات روان شناسی ورزشی

مطالعات روان شناسی ورزشی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: مطالعات روان شناسی ورزشی زمستان 1398 شماره 30
مطالعات طب ورزشی

مطالعات طب ورزشی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: مطالعات طب ورزشی بهار و تابستان 1398 شماره 25
مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: مطالعات مدیریت ورزشی خرداد و تیر 1399 شماره 60
پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: پژوهش در علوم ورزشی زمستان 1383 شماره 5
پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) تابستان 1399 شماره 19