فیزیولوژی ورزشی - نشریه علمی (وزارت علوم)

فیزیولوژی ورزشی (نشریه علمی وزارت علوم)


این نشریه مشتق شده از نشریه پژوهش در علوم ورزشی می باشد.

 

شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۸۳
مدیر مسئول: علی شریف نژاد
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: حمید رجبی
مدیر داخلی: راضیه ایرانی
هیئت تحریریه: دکتر خسرو ابراهیم، دکتر بختیار ترتیبیان، دکتر محمدرضا حامدی نیا ، دکتر ولی اله دبیدی روشن، دکتر حمید رجبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر علی اصغر رواسی، دکتر عباس قنبری نیاکی، دکتر مهدی کارگرفرد، دکتر حمید محبی، دکتر فرزاد ناظم
آدرس: تهران – خیابان مطهری – خیابان میرعماد – کوچه پنجم – پلاک 3- کد پستی 1587958711
تلفن: ۰۲۱۸۸۵۲۹۱۲۲
وب سایت: http://sbj.ssrc.ac.ir/
پست الکترونیکی: sbj@ssrc.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۷۴۷۷۹۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸