فیزیولوژی ورزشی - علمی-پژوهشی

فیزیولوژی ورزشی

 


 

این نشریه مشتق شده از نشریه پژوهش در علوم ورزشی می باشد.

 


 

درجه علمی: علمی- پژوهشی

 

دوره انتشار: فصلنامه

 

صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

مدیرمسئول: دکتر رضا قراخانلو

 

سردبیر: حمید رجبی

 

مدیر داخلی: راضیه ایرانی

 

صفحه آراء: زهرا نوری

 

هیات تحریریه: دکتر خسرو ابراهیم، دکتر بختیار ترتیبیان، دکتر محمدرضا حامدی نیا ، دکتر ولی اله دبیدی روشن، دکتر حمید رجبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر علی اصغر رواسی، دکتر عباس قنبری نیاکی، دکتر مهدی کارگرفرد، دکتر حمید محبی، دکتر فرزاد ناظم

 

نشانی: تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3- کد پستی 1587958711

 

تلفن:88529122(021)    دورنگار: 88747795(021)

 

وب سایت: http://sbj.ssrc.ac.ir/

 

 پست الکترونیک: sbj@ssrc.ac.ir

 


 

آرشیو نشریه:

 


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۸۳
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴