دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۲۵ مورد.
Journal Of English Language and Literature Teaching

Journal Of English Language and Literature Teaching

موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: Journal Of English Language and Literature Teaching, Volume 1, Issue 2, March 2022
آموزش پژوهی

آموزش پژوهی

موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: آموزش پژوهی دوره 9 تابستان 1402 شماره 2 (پیاپی 34)
اخلاق حرفه ای در آموزش

اخلاق حرفه ای در آموزش

موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: اخلاق حرفه ای در آموزش سال اول بهار 1401 شماره 2
توسعه حرفه ای معلم

توسعه حرفه ای معلم

موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: توسعه حرفه ای معلم سال 8 پاییز 1402 شماره 3 (پیاپی 29)
سواد تربیتی معلم

سواد تربیتی معلم

موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: سواد تربیتی معلم دوره 2 بهار و تابستان 1401 شماره 1
صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی

صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی

موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی سال اول بهار 1400 شماره 1
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره 12 زمستان 1402 شماره 4 (پیاپی 37)
مطالعات بین رشته ای در آموزش

مطالعات بین رشته ای در آموزش

موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: مطالعات بین رشته ای در آموزش سال 2 پاییز 1402 شماره 3
مطالعات تطبیقی تربیت معلم

مطالعات تطبیقی تربیت معلم

موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: مطالعات تطبیقی تربیت معلم دوره 2 بهار و تابستان 1402 شماره 1
مطالعات سیاست گذاری تربیت معلم - پژوهش در تربیت معلم سابق

مطالعات سیاست گذاری تربیت معلم - پژوهش در تربیت معلم سابق

موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: پژوهش در تربیت معلم دوره 6 بهار 1402 شماره 1 (پیاپی 15)
مطالعات کارورزی در تربیت معلم

مطالعات کارورزی در تربیت معلم

موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: مطالعات کارورزی در تربیت معلم سال اول زمستان 1400 شماره 4
نظریه و عمل در تربیت معلمان - راهبردهای نوین تربیت معلمان

نظریه و عمل در تربیت معلمان - راهبردهای نوین تربیت معلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: راهبردهای نوین تربیت معلمان سال 8 پاییز و زمستان 1402 شماره 16