دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱۳ تا ۲۴ مورد از کل ۳۴ مورد.
پژوهش حقوق عمومی(پژوهش حقوق)

پژوهش حقوق عمومی(پژوهش حقوق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: حقوق
آخرین شماره: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز 1400 شماره 72
پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و یکم پاییز 1400 شماره 3 (پیاپی 82)
پژوهش های اقتصادی ایران

پژوهش های اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم زمستان 1400 شماره 89
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران(اقتصاد محیط زیست و انرژی)

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران(اقتصاد محیط زیست و انرژی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال دهم پاییز 1399 شماره 36
حکمت و فلسفه

حکمت و فلسفه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: فلسفه و منطق
آخرین شماره: حکمت و فلسفه سال هفدهم بهار 1400 شماره 1 (پیاپی 65)
پژوهش های راهبردی سیاست

پژوهش های راهبردی سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم سیاسی و روابط بین الملل
آخرین شماره: پژوهش های راهبردی سیاست سال دهم پاییز 1400 شماره 38 (پیاپی 68)
علم زبان

علم زبان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: علم زبان سال هفتم پاییز و زمستان 1399 شماره 12
متن پژوهی ادبی

متن پژوهی ادبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: متن پژوهی ادبی بهار 1401 شماره 91
پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: پژوهشنامه مددکاری اجتماعی زمستان 1399 شماره 26
دانش های بومی ایران

دانش های بومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: دانش های بومی ایران سال هفتم پاییز و زمستان 1399 شماره 14
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی پاییز 1400 شماره 48
علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)

علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) بهار 1400 شماره 92