دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱۳ تا ۲۴ مورد از کل ۴۱ مورد.
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی پاییز 1402 شماره 56
علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)

علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
International Journal of Digital Content Management

International Journal of Digital Content Management(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم کتابداری و اطلاع رسانی
آخرین شماره: International Journal of Digital Content Management, Vol. 4, No. 7, Summer & Fall 2023
مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند سال 12 زمستان 1402 شماره 46
مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مطالعات مدیریت صنعتی سال 21 پاییز 1402 شماره 70
مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مطالعات مدیریت بهبود و تحول سال 32 پاییز 1402 شماره 109
مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 19 پاییز 1402 شماره 79
مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مطالعات مدیریت گردشگری سال 18 پاییز 1402 شماره 63
مطالعات رسانه های نوین

مطالعات رسانه های نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: مطالعات رسانه های نوین سال 9 تابستان 1402شماره 34
فناوری های آموزشی در یادگیری (فناوری آموزش و یادگیری سابق)

فناوری های آموزشی در یادگیری (فناوری آموزش و یادگیری سابق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: فناوری های آموزشی در یادگیری دوره 6 بهار 1402 شماره 19
روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: روانشناسی
آخرین شماره: روان شناسی افراد استثنایی سال 13 تابستان 1402 شماره 50
پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین)

پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) سال 14 تابستان 1402شماره 53