دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۳۴ مورد.
Issues in Language Teaching

Issues in Language Teaching(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: Issues in Language Teaching (ILT), Vol. 10, No. 1, June 2021
اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی سال سوم زمستان 1398 شماره 7
اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع:
آخرین شماره: اندازه گیری تربیتی سال یازدهم زمستان 1399 شماره 42
بازیابی دانش و نظام‌های معنایی (مطالعات دانش شناسی سابق)

بازیابی دانش و نظام‌های معنایی (مطالعات دانش شناسی سابق)

موضوع: علوم کتابداری
آخرین شماره: بازیابی دانش و نظام‌های معنایی سال هشتم زمستان 1400 شماره 29
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی پاییز 1400 شماره 48
حکمت و فلسفه

حکمت و فلسفه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: فلسفه و منطق
آخرین شماره: حکمت و فلسفه سال هفدهم بهار 1400 شماره 1 (پیاپی 65)
دانش های بومی ایران

دانش های بومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: دانش های بومی ایران سال هفتم پاییز و زمستان 1399 شماره 14
دولت پژوهی

دولت پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم سیاسی و روابط بین الملل
آخرین شماره: دولت پژوهی سال هفتم پاییز 1400 شماره 27
روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: روان شناسی افراد استثنایی دوره جدید سال یازدهم پاییز 1400 شماره 43
روانشناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)

روانشناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع:
آخرین شماره: روانشناسی تربیتی سال هفدهم تابستان 1400 شماره 60
سراج منیر

سراج منیر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: سراج منیر سال یازدهم بهار 1399 شماره 38
علم زبان

علم زبان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: علم زبان سال هفتم پاییز و زمستان 1399 شماره 12