دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۴۱ مورد.
International Journal of Digital Content Management

International Journal of Digital Content Management(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم کتابداری و اطلاع رسانی
آخرین شماره: International Journal of Digital Content Management, Vol. 4, No. 7, Summer & Fall 2023
Issues in Language Teaching

Issues in Language Teaching(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: Issues in Language Teaching (ILT), Vol. 11, No. 2, ِDecember 2022
اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی سال سوم زمستان 1398 شماره 7
اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: اندازه گیری تربیتی سال 12 زمستان 1401 شماره 50
اندیشه علامه طباطبایی

اندیشه علامه طباطبایی

موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: اندیشه علامه طباطبایی سال پنجم پاییز و زمستان 1397 شماره 8
بازیابی دانش و نظام های معنایی (مطالعات دانش شناسی سابق)

بازیابی دانش و نظام های معنایی (مطالعات دانش شناسی سابق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم کتابداری و اطلاع رسانی
آخرین شماره: بازیابی دانش و نظام های معنایی سال 10 پاییز 1402 شماره 36
برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مطالعات هنر و معماری
آخرین شماره: برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای سال هشتم پاییز 1402 شماره 26
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی پاییز 1402 شماره 56
حکمت و فلسفه

حکمت و فلسفه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: فلسفه و منطق
آخرین شماره: حکمت و فلسفه سال 19 پاییز 1402 شماره 3 (پیاپی 75)
دانش های بومی ایران

دانش های بومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: دانش های بومی ایران سال 9 پاییز و زمستان 1401 شماره 18
دولت پژوهی

دولت پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم سیاسی و روابط بین الملل
آخرین شماره: دولت پژوهی سال 9 پاییز 1402 شماره 35
روان شناسی افراد استثنایی

روان شناسی افراد استثنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: روانشناسی
آخرین شماره: روان شناسی افراد استثنایی سال 13 پاییز 1402 شماره 5