دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
اقتصاد مقداری

اقتصاد مقداری

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: اقتصاد مقداری زمستان 1388 شماره 4 (پیاپی 23)
توسعه اجتماعی(توسعه انسانی)

توسعه اجتماعی(توسعه انسانی)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: توسعه انسانی بهار 1386 شماره 3
جندی شاپور

جندی شاپور

موضوع: تاریخ
آخرین شماره: جندی شاپور سال ششم تابستان 1399 شماره 22
علوم تربیتی (شهید چمران اهواز)

علوم تربیتی (شهید چمران اهواز)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع:
آخرین شماره: علوم تربیتی شهید چمران اهواز سال پنجم پاییز 1388 شماره 3
علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع:
آخرین شماره: علوم تربیتی و روانشناسی اهواز پاییز 1385 شماره3
پیکره

پیکره

حوزه تخصصی: نشریه علمی
موضوع: مطالعات هنر
آخرین شماره: پیکره دوره دهم تابستان 1400 شماره 24