معارف عقلی - علمی-ترویجی (حوزوی)

معارف عقلی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
دوره انتشار: دو فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: محمدباقر ملکیان
مدیر مسئول: احمد ابوترابی
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
صاحب امتیاز: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
سردبیر: محمد فنایی اشکوری
مدیر اجرایی: محمدعلی شریفی اسدی
هیئت تحریریه: احمد احمدی، غلامرضا اعوانی، محمد حسین‌زاده، محمد فنایی‌اشکوری، غلامرضا فیاضی، علی مصباح، احمد واعظی
آدرس: قــم، شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه، بلوار شهید مولوی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ساختمان شماره2، مرکز پژوهشی دائرهْْ‌المعارف علوم عقلی اسلامی، دفتر دو فصلنامه معارف عقلی
تلفن: ۰۲۵۳۲۸۰۸۹۰۷
وب سایت: http://maarefeaqli.nashriyat.ir/
پست الکترونیکی: maaref@qabas.net
فکس: ۰۲۵۳۲۸۰۸۹۰۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات