آزما -

آزما

 

دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: ندا عابد 

مدیر مسئول: ندا عابد 

سردبیر: هوشنگ اعلم 

نشانی: تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، کوچه جهانگیر، ساختمان یاس غربی، طبقه چهارم ، واحد 15 

تلفکس:66739224(021)

وب سایت: http://azmaonline.com

پست الکترونیک: azma_m_2002@yahoo.com 

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: نشریات میان رشته ای

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳