پژوهشنامه ادب غنایی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهشنامه ادب غنایی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۵۳۸-۵۰۱۱
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ بهمن ۱۳۸۲
مدیر مسئول: مریم خلیلی جهانتیغ
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان
p-issn: ۲۰۰۸-۵۷۳۷
صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: مریم خلیلی جهانتیغ
مدیر داخلی: محمد بارانی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: حسن محمدیان
هیئت تحریریه: سیده بلقیس فاطمه حسینی، مریم خلیلی جهانتیغ، حکیمه دبیران، آذرمیدخت صفوی، محمد امیر مشهدی، محمدعلی محمودی، عبدالله واثق عباسی، شریف حسین قاسمی، محمد حسین کرمی، رضا مصطفوی سبزواری
آدرس: زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تلفن: ۰۵۴۳۱۱۳۶۵۲۷
وب سایت: http://jllr.usb.ac.ir/
کد پستی: ۹۸۱۶۷۴۳۵۸۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰